Kvalité & Miljö

För att säkerställa effektiva processer och hög kvalité i alla led är SevabConcept certifierade för ISO 14001 och 9001.

Så här ser vi på vårt kvalitetsarbete:

  • Våra kunder ska vara så nöjda med vårt arbete att de återkommer.
  • Vi ska hålla överenskomna leveranstider.
  • Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innebär att:

  • Vi sorterar vårt avfall
  • Där vi kan välja miljöbättre alternativ, gör vi det.
  • Vi ska arbeta med att förebygga förorening när det gäller CO2-utsläpp och kemikalieförbrukning.
  • Vi ska följa de miljölagar och andra krav som ställs på oss.

 

certifikat-från-swedac