En ikon som föreställer en pappersrulle.Automation inom pappersindustrin

Automation inom cellulosa- och pappersindustrin inbegriper nästan alltid synkroniserade servodrifter. En nogrann och korrekt styrning har direkt inverkan på produktionsvolym och slutresultat. Dessutom finns stora krav på utformning av operatörsinterface, och med rätt utformning kan man lägga grunden för en optimerad papperstillverkning.

Motion/drivteknik

Pappers- och cellulosaindustrin inbegriper i stort sett alltid rullhantering och drifter kopplade till detta. Detta ställer höga nogrannhetskrav med många synkroniserade drifter, KAM-kurvor och höga hastigheter. Här har SevabConcept genomfört flertalet projekt och har stor erfarenhet. Vi kan optimera din drift!

Elinstallationer

Vi tar fram säkra elkonstruktioner för industriell produktion. Vi arbetar i samtliga CAD-system.

Service och underhåll

Vi erbjuder serviceavtal för pappers- och cellulosaindustrin, där vi underhåller maskinparken och genomför besiktningar av maskiner och anläggningar.

Mekanisk och elektrisk ombyggnad

Vi kan tillverka och montera mekaniska komponenter och/eller specialmaskiner för en säker och hållbar pappersproduktion. Vi genomför nyinstallationer av kompletta anläggningar, men erbjuder allt oftare modernisering och uppgradering av befintlig maskinpark, där vi förser den med modern drivning och styrning. Vi gör detta på ett säkert, effektivt vis för minimalt stillestånd.

Vill du effektivisera och modernisera din pappersindustri? Kontakta oss på SevabConcept så berättar vi mer!