En ikon som föreställer en vattensprinkler.Sprinklersystem

SevabConcept har levererat larmtablåer, pumpautomatikskåp samt elinstallationer mot sprinklerbranschen sedan starten 1986.

Ett sprinklersystem består av ett rörnät med sprinklerhuvuden. Inne i munstycket finns antingen en legering eller en glasampull. Vid brand smälter/sprängs dessa och aktiverar systemet. I utrymmen som riskerar att frysas används ett så kallat torrsprinklersystem. Då är inte röret som leder fram till sprinklerhuvudet vattenfyllt. Istället är röret trycksatt med gas eller luft. Ett så kallat våtrörssystem är det allra vanligaste sprinklersystemet och används inomhus eller i uppvärmda lokaler. Det är ett effektivt, tryggt och prisvärt släcksystem och brandskydd!

Fördelar med sprinklersystem:

 • Effektivt (släcker och varnar samtidigt)
 • Aktiverar endast de munstycken som är nära branden (minskar risken för vattenskador)
 • Pålitligt
 • Säkert
 • Brand kan snabbt släckas i trånga utrymmen
För att bättre möta marknadens krav och önskemål och krav kompletterades sortimentet under 2006 och 2007 med dieseldrivna pumpar. Vidare har vi idag även ett komplett sortiment med armaturer och material för installation i sprinklercentralen.

Idag kan vi erbjuda:

Sprinklerpumpar

 • Eldrivna sprinklerpumpar enligt, SBF, NFPA
 • Dieseldrivna sprinklerpumpar enligt SBF, NFPA och FM
 • Tryckhållningspumpar.
 • Kompletta boendesprinklerpumpar med automatik

Läs mer här

Utrustning i sprinklercentralen

Vi på SevabConcept har ett stort utbud av utrustning och reservdelar för sprinklercentraler.

Läs mer här

Automatikskåp och styrutrustning

 • Startautomatikskåp för elpumpar enligt SBF120:5, SBF120:6 och SBF120:7
Option för varvtalsreglering via frekvensomriktare för att erhålla ett konstant tryck.
7.5kW – 160Kw
 • Startautomatikskåp för dieseldrivna pumpar enligt SBF120:6
Option för varvtalsreglering via att erhålla ett konstant tryck.
Option för mjukstart för att minimera tryckstötar vid pumpstart.
 • Larmtablå 12-60 larmpunkter
72h batteribackup.
Individuellt valbar tidsfördröjning.
Summalarm A och B valbar för varje kanal.
Option möjlig till reläutgångskort där man varje larm individuellt kan utläsas av överordnat system.
 • Elektronisk larmfördröjningsenhet
Förhindrar falsklarm vid larm genom inbyggd larmfördröjning.
Fellarmsutgång vid fel på enhet.
 • Test av flödesvakter
Automatikskåp för manuell test av flödesvakter via lokala vred.
Automatikskåp för automatisk test av flödesvakter.
 • BF122 “Svarta lådan”
Automatikskåp för larmöverföring till brandförsvaret.

Elinstallationer för sprinklers och pumpar

 • Elektrisk installation och uppstart av pumpar.
 • Felsökning i sprinklerinstallationer.
 • Byte och uppgradering av startautomatikskåp för pumpar.
Vill du veta mer om sprinklersystem eller sprinklerutrustning? Kontakta oss!