Sprinklerpumpar

En sprinklerpump bör vara kraftfull och driftsäker. Om olyckan är framme så måste man kunna lita på att den på ett tillförlitligt sätt kan förse sprinklersystemet med vatten. För andra användningsområden ska den vara uthållig och kunna arbeta under lång tid.

Dieseldrivna sprinklerpumpar

SevabConcept levererar dieseldrivna sprinklerpumpar som följer Branskyddsföreningens regelverk för SBF. Detta regelverk måste uppfyllas för att svenska försäkringsbolagen ska acceptera anläggningen och för att den ska vara försäkrad. Pumparna lever också upp till koden NFPA, The National Fire Protection Association. De dieseldrivna sprinklerpumparna är också FM-godkända.

Eldrivna sprinklerpumpar

Även de eldrivna sprinklerpumparna följer Branskyddsföreningens regelverk för SBF, vilket är viktigt då man ska försäkra anläggningen de monteras i. Pumparna lever också upp till koden NFPA, The National Fire Protection Association.

Tryckhållningspumpar

Med en tryckhållningspump kan du vara söker på att du får ett jämnt tryck i pumpen och anläggningen. Tryckhållningspumpar passar till vätskor med låg viskositet. De används ofta i höga byggnader, vattenverk  och i huvudvattenledningar.

Kompletta boendesprinklerpumpar med automatik

Ett sprinklersystem i ett bostadshus eller på ett kontor kan spara ånga liv! SevabConcept säljer pumpar till boendesprinkler. Installera en boendesprinkler i din gastighet och rädda liv!
Vill du veta mer om sprinklerpumpar eller sprinklerutrustning? Kontakta oss!