Sprinklerutrustning

I en sprinklercentral behövs det en del utrustning. När du vill sätta samman en sprinklercentral eller behöver reservdelar för ett existerande sprinklersystem är du varmt välkommen att kontakta oss på SevabConcept.

Vi har manometrar och utrustning för manometrar, termostater, olika ventiler och flödesmätare. Här nedan kan du se en lista över den utrustning och de reservdelar vi erbjuder för sprinklersystem.

Utrustning och reservdelar för sprinklersystem

 • Sugkonor med avsättning för manometer
 • Tryckkonor med avsättning för termostatventil, dykrör och manometer
 • Vridspjällsventiler med och utan gränslägesbrytare
 • Manometrar dämpade och odämpade.
 • Flödesmätare
 • Kulventiler
 • Backventiler
 • Återströmningsskydd
 • Stenfällor
 • Färdiga starttavlor för startpressostater till pumpar enligt SBF120:5 och SBF120:6
 • Färdiga paket för lågt inkommande tryck
 • Termostatventiler
 • Reducerings paket tryckhållningspump
 • Nivåmätning i sprinklerbassäng
 • Primingtankar för pumpar med sugförhållanden
 • Utrustning för automatisk påfyllning av primingtankar
 • Utrustning för automatisk påfyllning av sprinklerbassäng
 • Utsugningsfläkt och spjäll för sprinklercentraler med dieseldrivna sprinkler aggregat
 • Flödesvaktstestare kompletta med cirkulationspump och flödesvakt
Vill du veta mer om utrustning för sprinklercentraler? Kontakta oss!