Ikon som föreställer två teatermasker.Teater- och scenmaskiner med smidig drift

Teater & scenmaskineri har idag stora likheter med en industriell anläggning med ett stort antal drifter/rörelser, med tillhörande krav på användarvänlighet via operatörsgränssnitt.

Utöver detta finns höga krav på dynamik i rörelse och stränga ljudkrav. Teater applikationer styrs dessutom av ett dedicerat regelverk, vilket vi har god vana att arbeta med.

För att nå en kostnadseffektiv lösning för våra kunder använder vi oss av standardiserade industriprodukter, som ger en hög tillgänglighet och en låg ägandekostnad.

Vi kan bland annat erbjuda ett standardiserat koncept för råmaskineri.

Är du i behov av scen- och teatermaskiner? Kontakta oss!