En ikon som föreställer ett verktyg för automation.Industriautomation

Har ni behov av en helt ny maskinpark med automatiserade industrimaskiner och robotar, eller vill ni uppgradera era befintliga maskiner för ökad prestanda och livslängd? SevabConcept förbereder er maskinpark för morgondagens krav!

Tanken med industriautomation är att låta maskiner göra det tyngsta och mest tidskrävande arbetet istället för människor. Industrirobotar ger svenska industrier möjligheten att fortfarande behålla produktionen i landet – samtidigt som man ökar sin produktion och minskar kostnaderna.

För vilka industrier passar automation?

Automation kan användas för vitt skilda branscher såsom pappers-, verkstads- och bilindustrin, men är speciellt fördelaktigt inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Industriell produktion utan mänsklig kontakt skapar en sterilare miljö och minimerar risken för kontaminering och yttre påverkan. Hela produktionskedjan styrs men hjälp av industrirobotar och automatiserade processer – från tillverkning, till sortering och packning.

Vilka fördelar ger industriautomation?

Beroende på typ av industri så kan automation ge en hel del olika fördelar:
 • Ökad smidighet och produktivitet
 • Färre fel (ökad kvalitet)
 • Kortare omställningstider
 • Minskade kostnader
 • Möjlighet till fjärrövervakning och informationsutbyte med affärssystem
 • Konkurrensfördel
 • Personalen slipper förslitningsskador från upprepade arbetsrörelser
 • Personalen behöver inte göra det tunga och besvärliga arbetet
 • Personalen får tid över till kompetensutveckling
 • Du skapar en säkrare miljö i fabriken

SevabConcept hjälper dig att anpassa din existerande industri eller guidar dig när du ska ta fram en helt ny fabrikslösning. Läs mer om industri 4,0 här.

Vi hjälper dig att implementera framtidssäkrad automation!

Vår kompetens inom automationsområdet sträcker sig från den inledande systemeringen, till driftsättning och dokumentation av anläggningen.

Flertalet av våra projekt är fastpris med funktionsåtaganden men vi arbetar även på konsultbasis.

Automationsprojekt – ett exempel:

 • Systemering
 • Projektledning
 • Beräkningar
 • mekanik och elKonstruktion
 • Programmering
 • Inköp
 • Skåpsbyggnation
 • El-installation
 • Mekaniskt montage
 • Driftsättning
 • Relationsritning
 • Driftoptimering
 • Dokumentation

När projektet är slutfört bistår vi gärna med optimering och serviceavtal, även i anläggningar som vi inte har projekterat.​Flertalet av våra projekt är till fastpris med funktionsåtaganden men vi arbetar även på konsultbasis.

Är du intresserad av att veta mer om automation inom industrin? Kontakta oss på SevabConcept!