AUTOMATION MED INDUSTRI 4.0

Framtiden ställer alltid nya krav på produktion och tillverkning. Vi går mer och mer mot en kundanpassad och mer flexibel industritillverkning. Maskiner måste snabbt kunna omprogrammeras och fjärrstyras från andra sidan jordklotet. Optimera er industriproduktion så den möter morgondagens krav.
Kontakta oss

Med begreppet Industri 4.0 tas industriautomation till en helt ny nivå. De alltjämt ökande kraven på effektivisering och flexibilitet, tillsammans med en ökad global konkurrens kräver en ny high-tech-strategi inom tillverkningsindustrin. Det behövs helt enkelt smartare fabriker!

Med framtidssäkrade industrilösningar från SevabConcept ligger ni steget före era konkurrenter. Vi på SevabConcept har erfarenhet av Industri 4.0 och kan redan nu börja erbjuda våra kunder tjänster inom denna innovativa teknik.

Vi hjälper dig som industrikund att bygga en uppkopplad och smart fabrik som tar tillvara på de nya tekniska lösningar som står till vårt förfogande i dagens samhälle.

Hur fungerar Industri 4.0 i praktiken?

Genom att implementera nya, intelligenta, nätverkssystem skapas en nästintill självstyrande produktionsprocess kommer du få en fabrik där personalen, maskinerna, logistiksystemet och produktionsvarorna kan kommunicera med varandra. Som exempel kan produkterna i produktionskedjan bära med sig information om var de är på väg och på vilket sätt. På det viset kan du följa en produkts väg – från skissen till återvinningen.

Vilka fördelar ger den nya industriautomationen?

När du skapat en modern industri baserad på automation kommer du se följande fördelar:
  • Kortare omställningstider och ledtider
  • Färre produktionsfel
  • Ingen tidskrävande programmering
  • Större flexibilitet
  • Billigare produktion
  • Ökad kundanpassning
  • Större effektivitet
  • Enklare kommunikation mellan olika företag i leveranskedjan
  • Sparar resurser och energi
  • Ökad konkurrenskraft

Framtiden är redan här – börja anpassningen av din fabrik redan idag och öka din konkurrenskraft! Vill du veta mer om hur vi på SevabConcept kan hjälpa dig inom industriautomation – kontakta oss!