CE-märkning.CE-märkning och besiktning av maskiner

Idag måste alla “maskiner” vara CE-märkta innan de får lov att användas inom EU. Vid byggande av komplexa maskinlinjer med delmaskiner från olika leverantörer uppstår ibland problem med att hålla isär vem som ansvarar för CE-märkning av de olika delarna och vilka dokument som de olika aktörerna skall lämna.

Vi kan ta ansvaret för strukturering, insamling, kontroll och sammanställning av all dokumentation som behövs för en så kallad “Technical file” som ligger till grund för CE-märkningen. Vi kan även bistå med assistans vad gäller maskinsäkerhetsbedömningar och riskanalyser. Ofta glöms CE-märkningens påverkan på ett projekt bort från början. Det är ofta något som man kan göra på “slutet”. Detta orsakar ibland oanade kostnader.

​Med lite planering i början av projektet kan istället CE-märkningen användas som ett stöd och då till en marginell kostnad istället.
Vi kan utgöra detta stöd genom ett projekt. Även “gamla” maskiner kan behöva CE-märkas ibland, även om man bör undvika detta.

Vi kan göra bedömningar och konsekvensanalyser innan ett sådant projekt drar igång.

Besiktning av industrimaskiner

Inom området Besiktningar kan vi erbjuda följande:

  • Slutbesiktning av elinstallationer på maskiner och anläggningar
  • Maskinsäkerhetsbesiktningar

Dessa besiktningar utförs som besiktning av oberoende tredje part och besiktningen avrapporteras alltid i ett besiktningsutlåtande. Det som normalt kontrolleras under en besiktning är uppfyllandet av relevanta direktiv och användandet av harmoniserande standarder. I förekommande fall kontrolleras även uppfyllandet av bransch- eller företagsspecifika standarder.

Kontakta oss om du är i behov av stöd vid CE-märkning av maskiner eller vill få en besiktning av dina industrimaskiner utförd!