En ikon som föreställer en laptop.SCADA och HMI – operatörsgränssnitt för automation

Vid implementering av automationslösningar för industrimaskiner och industrirobotar så måste man ha ett operatörsgränssnitt. För de allra enklaste maskinerna kan detta röra sig om en start- och stoppknapp. För mer avancerade maskiner krävs dock ett gränssnitt som även tillåter inställningar, recepthantering, orderhantering och larmer.

Vi delar upp de bildskärmsbaserade operatörsgränssnitten i två kategorier:
HMI – Operatörspanel som främst används till lokal styrning, inställningar och larm.
SCADA – Avancerad HMI-funktionalitet i nätverksmiljöer, client-server struktur, utbyte med överordnade system, central arkivering av historik, OEE

Människa-maskin-interaktion

När tillverkningsindutrin går mot mer och mer automatiserade maskinlösningar så blir det allt viktigare att interaktionen mellan människa och maskin är intuitiv, smidig och säker. Genom användarvänliga operatörsgränssnitt blir det lättare att handha och styra maskiner och tillverkningsprocess. Ett rätt utformat HMI system eller SCADA lösning kan man säkerställa en optimal och säker drift!

Vi bistår med:

  • Val av system
  • SystemeringBeräkningar
  • Programmering
  • Recepthantering
  • Nyckeltalsmätning
  • Tillgänglighetsuppföljning
  • Driftsättning
  • Utbildning